O Forum

Coraz trudniej ignorować fakt, że zbiory elektroniczne stały się pełnoprawnymi materiałami udostępnianymi w bibliotekach i niejednokrotnie pochłaniają ponad połowę budżetu przeznaczonego na zakup i prenumeratę. Niestety ta zmiana zrodziła wiele pytań odnośnie akcesji, księgowania, ewidencji, udostępniania tego typu dokumentów.

Owa niepewność i problemy związane z postępowaniem z dokumentami elektronicznymi zrodziły pomysł zorganizowania spotkania – Forum, na którym my – bibliotekarze będziemy mogli swobodnie podzielić się doświadczeniami, a także wymienić rozwiązaniami.

Jako organizatorzy pragniemy zaprosić wszystkich bibliotekarzy zainteresowanych tematem  oraz osoby współpracujące z bibliotekami do aktywnego uczestnictwa w Forum. Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału, a także problemów, z jakimi chcieliby Państwo podzielić się na Forum oraz propozycji krótkich wystąpień.

Ponieważ celem spotkania ma być wymiana dobrych praktyk, nie przewidujemy wydania  recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Artykuł podsumowujący spotkanie ukaże się na łamach czasopisma EBIB.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania krótkich wystąpień prezentujących Państwa doświadczenia (pozytywne, jak i negatywne) związane z dokumentami elektronicznymi. Wierzymy, że rozwiązania, które stosują Państwo w swoich bibliotekach, mogą stać się doskonałym przyczynkiem do dyskusji zainicjowanych w ramach Forum.

Udział w FDP jest bezpłatny.

Sponsorzy: